Modulaire re-integratiediensten

Het UWV heeft sinds mei 2019 nieuwe diensten in haar pakket opgenomen voor mensen voor wie Werkfit maken (nog) niet passend is. De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten die los en in combinatie met elkaar in te zetten zijn. Nieuwland biedt er twee:

Module Participatie Interventie
Voor mensen die geïsoleerd leven en weinig contact hebben met andere mensen buiten de huiselijke kring. Het doel is om een eerste stap buiten de deur te zetten.

Module Bevorderen Maatschappelijke Deelname
Voor mensen die al sociale contacten hebben, maar waarvoor werken nog net een stap te ver is. Het doel is om regelmatig deel te gaan nemen aan georganiseerde activiteiten buitenshuis.