Nieuwland Werk Taal Zorg is een organisatie die diensten levert om mensen mee te laten doen in de samenleving. Of het nu gaat om het verhogen of behouden van zelfredzaamheid, een zinvolle dagbesteding, het leren van de Nederlandse taal of het vinden of behouden van werk. Onze diensten hebben wij ingedeeld in:

– Werk; re-integratie, jobcoaching en outplacement
– Taal; NT2, inburgering en examentraining
– Zorg; individuele begeleiding, dagactiviteiten en sociale activering.

Wij werken vanuit een zevental locaties in Midden- en West-Nederland.
Op onze locaties Fort bij Vechten in Bunnik en een werkplaats in Utrecht Oost bieden wij begeleiding en beschermde werkplekken op diverse vakgebieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. We hebben beschermde werkplekken in groenvoorziening, houtbewerking, horeca, museale setting en schoonmaak/facilitair.

Iedere deelnemer volgt zijn of haar eigen traject. Doelen kunnen zijn het bieden van een zinvolle dagbesteding, training of stabilisatie van arbeidsvaardigheden. Een deel van de mensen heeft een doorstroom doelstelling. Zij stromen uit naar (vrijwilligers) werk. Samenwerkingspartners zijn gemeenten, UWV en diverse zorginstellingen.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Stagiair

voor 24 – 40 uur per week

Werkzaamheden
– Het voeren van intake- en voortgangs-, en evaluatiegesprekken met deelnemers (in eerste instantie onder begeleiding – geldt voor alle activiteiten);
– Individuele begeleiding bieden aan deelnemers bij calamiteiten en in situaties waarin uitval dreigt;
– Contact onderhouden met verwijzende en indicerende instanties, en eventueel met andere hulpverleners die bij de deelnemer betrokken zijn;
– Bijdragen aan verdere methodiekontwikkeling aansluitend op de ontwikkelingen in het sociaal domein
– Het ondersteunen bij aanvragen van (her)indicaties voor een maatwerkvoorziening (WMO);
– Administratieve taken; aanwezigheidsregistratie deelnemers, aanmaken en verslaglegging in deelnemersdossier;
– Alle voorkomende werkzaamheden op locatie, zoals aannemen van de telefoon bij afwezigheid van collega’s, inspringen bij de werkbegeleiding bij calamiteiten, etc.

Profiel
– Volgt studie HBO Social Work (MWD / SPH)
– Zelfstandige en leergierige werkhouding
– Sociaal ingesteld en kunnen omgaan met weerstanden

Overig; goede communicatieve vaardigheden, flexibel en ondernemend.

Setting
Je werkplek is op Fort bij Vechten en je werkt onder begeleiding van de locatiecoördinator. Verder werk je samen met werkbegeleiders en een trajectbegeleider. De werkomgeving is collegiaal en informeel. Op fort bij Vechten vinden tevens andere activiteiten plaats, zoals reguliere horeca-activiteiten en het Waterliniemuseum is er gevestigd. Met medewerkers van deze activiteiten heb je collegiaal contact.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de locatiecoördinator: Valentin Herrera op telefoonnummer 030 – 6565285 of 06 – 51282618 en per mail: vherrera@nieuwland.nl Voor informatie zie ook: www.nieuwlandwtz.nl

Je kunt je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae bij voorkeur per mail sturen aan secretariaat@nieuwland.nl of schriftelijk naar: Nieuwland Werk Taal Zorg, t.a.v. Afdeling P&O, Postbus 522, 6700 AM Wageningen.