Versie 1.0
Datum : 1-10-2018

Privacy beleid

We weten dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe doen we dat precies?

Je meldt je aan bij onze website, neemt deel aan een training of schrijft je in voor een nieuwsbrief. Als je diensten van Nieuwland gebruikt, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

Gebruik

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we deze gegevens niet om je andere informatie toe te sturen. We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht.

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. Als je, je bijvoorbeeld uitschrijft voor een nieuwsbrief, verwijderen we je gegevens op dat moment. We verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig.  

Jouw gegevens

Je kunt je gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen door een verzoek naar onderstaand e-mail adres te sturen: privacy@nieuwland.nl  

Voor nieuwsbrieven kun je, je ook online afmelden. Je gegevens worden dan uit de verzendlijst van de nieuwsbrief verwijderd.

Uitzondering

Je kunt je gegevens niet laten verwijderen als we deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met je uit te voeren, of je gegevens om een andere reden nog noodzakelijk zijn om te bewaren. Bijvoorbeeld als je een subsidie aanvraagt.
Als je bij ons solliciteert, bewaren we je informatie voor de duur van de sollicitatieprocedure tenzij je toestemming geeft voor een langere periode, bijvoorbeeld als je in de toekomst gedetacheerd wilt worden door ons.

Kosten

Een verzoek voor opvragen, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis, behalve als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kan Nieuwland besluiten je verzoek niet te behandelen, of je een vergoeding van administratieve kosten van € 500 per verzoek te vragen.

Heb je een klacht?  

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan kun je bij Nieuwland een klacht indienen. Je kan het klachtenreglement opvragen via privacy@nieuwland.nl. Je kunt je klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacy beleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacy beleid.